วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ที่มาของการเรียนภาษาพม่า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศพม่าตลอดแนวทิศตะวันตก ยาวกว่า 200 กิโลเมตร มีชาวพม่าปะปนอยู่ตลอดแนวชายแดน ประกอบกับมีแนวโน้มชัดเจนที่จะเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร และที่สำคัญการเปิดประเทศอาเซี่ยนที่ใกล้เข้ามาทุกวัน

คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตื่นตัวกับสถานการณ์นี้มาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเริ่มให้บุคลากรของตนศึกษาเรียนรู้ภาษาพม่า

The Uncle Beach Resort ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความตั้งใจจะเรียนรู้ภาษาพม่า คาดหวังให้พอจะฟังและพูดโต้ตอบได้ เรื่องการอ่านและเขียนขณะนี้ยังไม่กล้าหวังค่ะ

แนวทางการเขียนบล๊อกแห่งนี้ ขอเรียนว่าเป็นวิธีการเรียนของผู้เขียน ตามที่สติปัญญาอันน้อยนิด ประกอบกับการไม่มีพรสวรรค์ด้านภาษา และการที่อาจารย์บังคับส่งการบ้าน (ซึ่งผู้เขียนก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ตามที่เวลาจะเอื้ออำนวย) นั้น จึงเป็นที่มาของบล๊อกแห่งนี้

หากมีีความผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น