วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การใช้คำว่า "กี่"

การบ้านการใช้คำว่า "กี่"

1. วันนี้มาทำงานกี่คน?

     ดีเน่ แบนะเย่า อะลกลกแล่

2. เมื่อวานนี้ไปทำงานที่นั้นกี่คน?

     มะเน็กกะ ดีมา แบนะเย่า อะลกตั๊วแล่ ????? งง ค่ะ

3. พรุ่งนี้คนงานจะมาทำงานที่นี้กี่คน

     มะแนกเพียน คนงาน???? ดีมา แบนะเย่า ลามะโละอะลกลกแล่

4. ตอนนี้พวกเขามาส่งของกี่อย่าง

     อคุ ตู แบนะคุ ปิ๊ดซี่ลาโปะแล่

5. เมื่อคืนวาน นอนกี่ชั่วโมง

     .................เอ๊กแล่ที่มาของการเรียนภาษาพม่า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศพม่าตลอดแนวทิศตะวันตก ยาวกว่า 200 กิโลเมตร มีชาวพม่าปะปนอยู่ตลอดแนวชายแดน ประกอบกับมีแนวโน้มชัดเจนที่จะเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร และที่สำคัญการเปิดประเทศอาเซี่ยนที่ใกล้เข้ามาทุกวัน

คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตื่นตัวกับสถานการณ์นี้มาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเริ่มให้บุคลากรของตนศึกษาเรียนรู้ภาษาพม่า

The Uncle Beach Resort ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความตั้งใจจะเรียนรู้ภาษาพม่า คาดหวังให้พอจะฟังและพูดโต้ตอบได้ เรื่องการอ่านและเขียนขณะนี้ยังไม่กล้าหวังค่ะ

แนวทางการเขียนบล๊อกแห่งนี้ ขอเรียนว่าเป็นวิธีการเรียนของผู้เขียน ตามที่สติปัญญาอันน้อยนิด ประกอบกับการไม่มีพรสวรรค์ด้านภาษา และการที่อาจารย์บังคับส่งการบ้าน (ซึ่งผู้เขียนก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ตามที่เวลาจะเอื้ออำนวย) นั้น จึงเป็นที่มาของบล๊อกแห่งนี้

หากมีีความผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนค่ะ